OM OSS

HvEM ER VI?

Tønsberg og omland drosjeeierforening ble stiftet 18.11.1920. Navnet ble senere til Viken Taxi, men i 2020 til endret tilbake til Tønsberg Taxi. Aksjene eies i hovedsak av eierne. De øvrige aksjonærene i selskapet består av personer og selskaper tilknyttet transportnæringen.

Tønsberg Taxi Gruppen er i hovedsak et drifts- og serviceselskap for taxinæringen med egen sentral i sentrum av Tønsberg. Vi står i tillegg for all trafikkformidling for (sentralene) Færder, Stokke og Kongsberg.

I tillegg forvalter vi betydelige samarbeidsavtaler med Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, sykehuset i Vestfold og andre større kontraktspartnere. Vi er også en betydelig aktør innenfor skoletransport i Vestfold.

Samtlige av drosjene som er tilknyttet vårt samarbeid er utstyrt med topp moderne kommunikasjonsutstyr. Bilene er «overvåket» kontinuerlig av satellitter, også kalt GPS (Global Positioning System), slik at du som kunde er sikret at den bilen som er nærmest din bopel kommer når du bestiller turen din.

Alle våre drosjer er også utstyrt med CenCom metere. Alle takster styres sentralt fra sentralen. Det er ikke mulig for verken sjåfør eller andre til å forandre de takstene som til enhver tid gjelder for den enkelte sentral, uten godkjenning fra sentralen hos oss.

SALG OG MARKED

Tønsberg Taxi er et selvstendig, profesjonelt og nyskapende selskap med en viktig posisjon i flere fylker, basert på kundens behov og vår kompetanse i markedet.

Vi har fokus og jobber aktivt med arbeidsmiljøet, både i egen regi og gjennom andre gode samarbeidspartnere. Vi skal foreta oss valg som fremmer miljøet, i det daglige og i de strategiske beslutningene vi foretar oss med tanke på valg av busser og nyere kjøretøy som tilfredsstiller kravene til utslipp.

Vi skal alltid ha mål på oss for å yte den beste transportkvaliteten.
Vi skal sørge for og fremme HMS arbeidet internt og for våre eiere/sjåfører.
Vi skal øke ansattes kompetanse og engasjement.
Vi skal bidra til å heve yrkesstatusen og gjøre våre ansatte stolte av arbeidsplassen vår.

TRADISJON OG INVASJON

Drosjeyrket, slik vi kjenner det i dag, har eksistert i nesten hundre år med selvstendige drosjeeiere tilknyttet sin drosjesentral.

Det personlige engasjement og den sosiale samvittighet har vært sentrale elementer
i utøvelsen av en næring i stadig utvikling. Service, kvalitet på bil og utstyr, lokalkunnskap, profesjonell fremtreden og trivelig omgangsform i møtet med publikum og kolleger er tradisjonelle verdier som står sterkt i næringen.
Det har vært både et ansvar og et privilegium å være drosjeeier.

Drosjene har klart å improvisere når det har vært nødvendig og har vært raske til å ta i bruk ny teknologi. Praktiske løsninger på konkrete problemer har vært næringens styrke i møtet med skiftende regimer.

Tønsberg Taxi er av den oppfatning at den enkelte drosjeeiers engasjement og fagkunnskap er et unikt konkurransefortrinn dersom dette kan kobles med et dynamisk og innovativt bedriftsmiljø. For oss er det derfor av avgjørende betydning å ha med oss drosjenæringens tradisjonelle verdier inn i fremtiden.

SERTIFISERT MILJØFYRTÅRN

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.