TØNSBERG TAXI SENTRAL

TILKNYTT DEG EN TRYGG OG STABIL TAXI-SENTRAL

Drosjeyrket, slik vi kjenner det i dag, har eksistert i nesten hundre år med selvstendige drosjeeiere tilknyttet sin drosjesentral.

Det personlige engasjement og den sosiale samvittighet har vært sentrale elementer i utøvelsen av en næring i stadig utvikling. Service, kvalitet på bil og utstyr, lokalkunnskap, profesjonell fremtreden og trivelig omgangsform i møtet med publikum og kolleger er tradisjonelle verdier som står sterkt i næringen.

Det har vært både et ansvar og et privilegium å være drosjeeier.

Drosjene har klart å improvisere når det har vært nødvendig og har vært raske til å ta i bruk ny teknologi. Praktiske løsninger på konkrete problemer har vært næringens styrke i møtet med skiftende regimer.

Tønsberg Taxi er av den oppfatning at den enkelte drosjeeiers engasjement og fagkunnskap er et unikt konkurransefortrinn dersom dette kan kobles med et dynamisk og innovativt bedriftsmiljø. For oss er det derfor av avgjørende betydning å ha med oss drosjenæringens tradisjonelle verdier inn i fremtiden.

CALLSENTER

Stor kapasitet og bemannet 24/7

FAKTURERING

For avtalekunder, offentlig transport, syketransport.

KREDITT-HÅNDTERING

Vi håndterer utbetaling for all kredittkjøring.

ANBUD / TILBUD

Tønsberg Taxi har stor kompetanse på utarbeidelse av anbud i store deler av landet.